Mascots for communication widget

Maskoty “Mluviky” byli vytvořeni pro Brand “Mluvii” – webový multikanálový nastroj pro komunikace.
Tvar a podobá postaviček vychází s loga Mluvii, kde poslední písmenka v nazvu komunikují mezí sebou 🙂